Wat doen we?

Om onze maatschappelijke betrokkenheid te laten zien organiseert Lions Club Almere verschillende activiteiten, soms om fondsen te werven voor goede doelen, soms door zelf de handen uit de mouwen te steken en als vrijwilliger aan de slag te gaan.  Onze slogan “We Serve” komt hierbij tot zijn recht.

 

Lions helpen veel en op veel manieren. Het is immers een van de doelstellingen van de Lions organisatie.

Subsidies voor diverse organisaties blijken vaak ontoereikend en staan nu meer dan ooit onder druk. Dat betekent dat er door verschillende instanties steeds vaker een beroep op ons wordt gedaan om aan financiële middelen te komen. Om gehoor te geven aan deze verzoeken en projecten te kunnen ondersteunen organiseren we diverse activiteiten voor fondsenwerving. Maar vaak ook gaat het niet (alleen) om werving van sponsorgelden maar  ook persoonlijke begeleiding. Handen uit de mouwen dus.

 

Voor wie?

 

In principe kunnen alle maatschappelijke organisaties en verenigingen een beroep doen op de Lions Club Almere. Echter, we zijn vooral gericht op ondersteuning van kinderen uit zogenaamde achterstandswijken. Een aanvraag kunt u indienen via mail: info@lionsclubalmere.nl. Deze zullen we discreet in behandeling nemen en beoordelen of en hoe wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Helaas is het ook voor ons onmogelijk om alle aanvragen te honoreren en dus zal er steeds een weloverwogen beslissing door ons genomen worden.

 

Ook voor onszelf

 

Niet alleen worden activiteiten ontwikkeld om anderen te ondersteunen en waarbij het maatschappelijk belang centraal staat. Ook zogenaamde interne activiteiten worden maandelijks georganiseerd.

Iedere 3e woensdagavond van de maand komen de leden bijeen om te vergaderen. Lopende activiteiten worden besproken en geëvalueerd, nieuwe aanvragen worden in behandeling genomen. Regelmatig wordt er een spreker uit genodigd en uiteraard is er tijd voor het onderhouden van de vriendschap onderling.

Maar ook worden er met enige regelmaat “uitstapjes” georganiseerd die cultureel van aard kunnen zijn, er worden bedrijfsbezoeken afgelegd, of andere gezellige activiteiten met vaak een ludieke of educatieve inslag. Kortom, bedrijfsbezoek, een wijnproeverij, een workshop Social Media, bijwonen repetitie Almeers Jongeren Symfonie Orkest, bezoek Dutch Digital Art Museum Almere, om maar wat voorbeelden te noemen.  Ook onze partners worden bij deze activiteiten uitgenodigd. Ook hebben we een jumelage opgezet met Lions Club Das Alte Land in de buurt van Hamburg.

De kosten van de in dit hoofdstuk genoemde activiteiten worden door de leden zelf betaald. De netto opbrengsten van onze acties en projecten gaan in zijn geheel naar goede doelen.

 

Wie zijn we?

 

Onze leden hebben allerlei verschillende maatschappelijke achtergronden.           

Sommige leden werken of hebben gewerkt als bijvoorbeeld registeraccountant, sales manager, winkelier (kleding, audio apparatuur), bankier, musicus, interim manager, hobbyboer, adviseur pensioenfondsen en vlootaalmoezenier.

Een bont gezelschap, maar iedereen staat achter de doelstellingen en de erecode van onze club en draagt zijn steentje bij.

 

Ons dagelijks bestuur

 

President: Hans Luijcx

Secretaris: Ep Haven

Penningmeester: Aart van den Brink